Klienti

Úzko spolupracujeme s viacerými miestnymi a zahraničnými partnermi, asociáciami, univerzitami, znaleckými ústavmi, poisťovňami, zaisťovňami i bankami.

Ponúkame našim priemyselným klientom, podnikateľom, poisťovniam, finančným inštitúciám, finančným poradcom a bankám vysokú pridanú hodnotu spočívajúcu v hodnotení a objektivizácii rizík spojených s ich činnosťou alebo činnosťou ich klientov.