Klienti

Úzce spolupracujeme s vícero místními i zahraničními partnery, asociacemi, univerzitami, znaleckými ústavy, pojišťovnami, zajišťovnami i bankami.

Nabízíme našim průmyslovým klientům, podnikatelům, pojišťovnám, finančním institucím, finančním poradcům a bankám vysokou přidanou hodnotu spočívající v hodnocení a objektivizaci rizik spojených s jejich činností anebo činností jejich klientů.