Naše služby

Rizikový management spočívá v:

Na základě rizikové analýzy u klienta v rámci rizikového managementu

a na jejich základě zpracováváme program řízení rizik, projekty rizikového managementu a analýzy průmyslového portfolia, které získává klient ve formě expertízní práce.

Hodnocení živelních a průmyslových rizik spočívající v rizikových analýzách společností především z pohledu rizika

Produktem hodnocení živelních a průmyslových rizik jsou

obsahující komplexní zhodnocení rizika včetně návrhu opatření pro snížení rizika. Hodnocení živelních rizik zpracované ve formě rizikových zpráv a sumarizace rizik zohledňuje kritéria a požadavky mezinárodních standardů.

Hodnocení environmentálních rizik

Ve Slovenské republice vykonáváme podle zákona č. 359/2007 č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, zohledňující i zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia.

V České republice vykonáváme hodnocení environmentálních rizik podle zákona č. zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, který implementuje směrnici EP a Rady ES č. 2004/35/ES, Directive „ELD“ environmental liability directive a to v rozsahu:

Produktem hodnocení environmentálních rizik jsou:

obsahující komplexní zhodnocení rizika včetně návrhu opatření pro snížení rizika.

Pro Českou republiku je podle uvedeného zákona produktem hodnocení environmentálních rizik

Znalecká a expertízna činnosť INDUSTRIAL RISK CONSULTING

Ve spolupráci s našimi partnery a vlastním znalcem nabízíme našim klientům znaleckou a expertízní činnost v souladu se zákonem č. 382/2004 o znalcích, tlumočnících.
Výsledkem znalecké a expertízní činnosti jsou:

Poradenství a vzdělávání v oblasti rizikového managementu

V rámci poradenství v oblasti rizikového managementu jsou naše činnosti součástí komplexního poradenství v oblasti řízení rizik, čím poskytujeme našim klientům rizikový management, jehož hlavní úlohou je snížit pravděpodobnost výskytu škody.

Výsledkem jsou doporučení na řízení rizik a vzdělávací kurzy a semináře.

Management škod

Vykonáváme nezávislé likvidace škod formou služeb. Management škod řešíme v rámci pojistných událostí při:

Management škod představuje službu v oblasti konzultace při likvidaci škodní události, anebo v případě řízení škodní události v průběhu likvidace.

Výsledkem činnosti v oblasti managementu škod (Loss adjusting), (Schadenmanagement) je škodní zpráva. V rámci managementu škod zpracováváme i programy snižování rizik pro potřeby klienta.